fbpx

FBM Yönteminde Değişiklik Geliyor. 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle 22 Avro olan gümrüksüz ürün sınırı kaldırılmaktadır. Böylece katma değer vergisi dolandırıcılığının engellenmesi ve artık vergi açısından postayla ticaret yapan yabancı şirketlerin tercih edilmemesi beklenmektedir. FBM.

Bu nedenle müşterilerimize baştan itibaren FBM yerine Amazon FBA kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Yine de şimdilik FBM kullanmak istiyorsanız, sizin için en önemli bilgileri özetledik:

İthalat vergilerinin ödenip ödenmeyeceği ve ödenecekse ne kadar ödeneceği, malın değerine ve gönderinin türüne bağlıdır. Değer sınırları -nakliyenin dünya posta sözleşmesi çerçevesinde mi yoksa ekspres servis veya kurye hizmeti veren bir kuruluş tarafından mı gerçekleştirildiğinden bağımsız olarak- özel kişiler ve ticari alıcılar için geçerlidir. Şirketlerden veya şirketlere gönderilen hediyeler için de aşağıda belirtilen değer sınırları uygulanmalıdır. FBM.

Üçüncü dünya ülkelerinden:

İthalat vergileri – Genel kural

Malınız için aşağıda belirtilen ithalat vergileri alınabilir:

GÜMRÜK:
Her malın kendine özel vergi oranı vardır. 

EUSt – İthalat katma değer vergisi:
Yüzde 7 veya 19 oranında katma değer vergisine denktir. 

VSt: Tüketim vergileri:
Alkol, tütün ürünleri ve kahve gibi yüksek oranda vergilendirilebilen mallar üzerinden alınır. 

1. 22 €’ya kadar olan toplam gönderi değeri GÜMRÜK İthalat katma değer vergisi Gümrük vergileri
2. 22 € ilâ 150 € olan toplam gönderi değeri GÜMRÜK İthalat katma değer vergisi Gümrük vergileri
3. 150 €’nun üzerinde olan toplam gönderi değeri GÜMRÜK İthalat katma değer vergisi Gümrük vergileri

Fakat aşağıda belirtilen ürünler gümrük muafiyeti açısından ve bu durumda ithalat katma değer vergisinden ve tahakkuk edecek olan tüketim vergilerinden muafiyet bakımından da istisnadır:

Alkol (alkollü içecekler de dahil), tütün ve tütün ürünleri ve aynı zamanda parfümler ve Eau de Toilette.

İthalat vergisinin hesaplanması konusunda gönderinin mal değeri ölçüt teşkil eder. Malı almak için gerçekte ne kadar ödendiği belirleyici bir rol oynar. Fatura tutarı posta/nakliye masraflarını içeriyorsa, bu masraflar ayrıca hesaplanmaz.

Örnek

Fatura tutarı: 100,00 Euro, Sevkiyat masrafı: 10,00 Avro
Son fatura tutarı: 110,00 Avro
Mal değeri: 110,00 Avro

Alkollü ürünler, tütün ürünleri ve kavrulmuş kahve, çözünür kahve ve kahve içeren mallar ile ilgili tüketim vergisi gönderinin mal değerinden bağımsız olarak tespit edilir ve ödenir.

Mal değerinin 22 Avro’nun üzerinde olmaması, 2021 yılına kadar geçerlidir

Toplam değeri 22 Avro’nun üzerinde olmayan mal gönderileri, ithalat vergisi tespit edilmeden ithal edilebilir. Söz konusu muafiyet alkollü ürünleri, parfümleri ve Eau de Toilette’i ve aynı zamanda tütünü ve tütün ürünlerini kapsamaz (Gümrük muafiyeti yönetmeliği Madde 23, 24 ).  

Tüketim vergisi muafiyeti (İthalat – tüketim vergisi muafiyeti hakkında yönetmelik, § 1 Bent 1 ) uygulanmayan kavrulmuş kahve, çözünür kahve ve kahve içeren mallar için başka bir istisna daha vardır, bu nedenle de ayrıca kahve vergisi ödenecektir. 

Mal değerinin 22 Avro ile 150 Avro arasında olması

Gerçi değer 22 Avro ile 150 Avro arasında olduğunda gönderiler gümrüksüzdür, fakat yüzde 19 veya yüzde 7 oranında ithalat vergisi ve tüketim vergisi (tüketim vergisine tabi olan mal gönderileri için) tahsil edilir. Fakat 5 Avro’dan daha az olan vergiler tahsil edilmez. 

Örnek

Fatura tutarı: 100,00 Avro, Sevkiyat masrafları: 10,00 Avro
Son fatura tutarı: 110,00 Avro
Mal değeri: 110,00 Avro
İthalat katma değer vergisi (Yüzde 19 ): 20,90 Avro

Mal değerinin 150 Avro’dan fazla olması

Mal değerinin 150 Avro’dan fazla olması durumunda, vergiler gümrük tarifesine göre hesaplanır.

Gümrük tarifesine göre vergilerin hesaplanması

Gümrük tarifesine göre vergiler hesaplanırken tahakkuk eden her vergi türü (örneğin, tütün vergisi, gümrük ve ithalat katma değer vergisi) ayrı ayrı hesaplanır.
İthalat vergilerinin tutarı sadece gümrük vergisine değil, aynı zamanda malların türüne ve özelliğine de bağlıdır. Bu durumda ithalat vergilerinin tutarı Avrupa Birliği’nin müşterek gümrük tarifesine ve ulusal vergi kanunlarına göre tespit edilen vergi oranları üzerinden hesaplanır. 

Açıklama

Gümrük değeri kavramı- mal değeri veya toplam değer kavramı ile aynı değildir.

Burada toplan ithalat vergisi tutarı aşağıda belirtilen vergi türlerinden oluşmaktadır:

  • Bütün mallar için gümrük,
  • Muhtemel tüketim vergileri (bu kapsamda yer alan vergiler tüketim vergisine tabi olan bütün mallar için ödenen enerji vergisi, tütün vergisi, alkol vergisi, alkopop vergisi, bira vergisi, şampanya ve ara ürün vergisi ve kahve vergisidir) ve
  • İthal edilen bütün mallar için ithalat katma değer vergisi.

Ödenecek olan gümrük bedeli malın gümrük değeri ve ilgili vergi oranı kullanılarak hesaplanır. Malın gümrük değeri, genel gümrük düzenlemelerine göre tespit edilir. 

Posta veya kurye trafiğinde rüçhanlar – Gümrük rüçhanları nelerdir?

Bir çok ülkelerden gelen mallar için gümrük imtiyazları, yani rüçhanlar sağlanmaktadır. Bir gümrük muafiyetinde gümrük imtiyazı mevcutsa, ithal edilen mal için sadece ithalat katma değer vergisi ve gerekirse tüketim vergisi ödenir.

Gümrük tarifesine göre gümrükleme yapılırken ya daha düşük bir gümrük tahsil edilir ya da mallar tamamen gümrüksüzdür. Bu durumda sadece ithalat katma değer vergisi ve tüketim vergisine tabi mallar için özel tüketim vergileri (örneğin, tütün veya kahve vergisi) ödenir. 

İthal edilen malların menşeinin veya geldiği yerin imtiyaz sahibi ülkelerden birinde bulunması şarttır. Bu durum esas itibariyle yazılı bir rüçhan belgesinin ibraz edilmesi sayesinde belgelenir. Fakat küçük sevkiyatlarda ticari olmayan mallar (örneğin, posta veya kurye trafiğinde ithal edilen mallar) için istisnalar mevcuttur.

Türkiye ile olan mal trafiğinde (gıda maddeleri ve belli tarım ürünleri istisnadır) posta gönderileri (posta paketleri dahil) için, değerden bağımsız olarak, dış pakete veya refakat belgelerine 1/2006 EG-Türkiye sayılı kararın IV numaralı ekinde yer alan örneğe uygun sarı bir etiket yapıştırılmış olması halinde, malların serbest dolaşımda olduğu kabul edilir.

Aşağıda belirtilen durumlarda, Türkiye dışındaki ülkelerden gelen küçük sevkiyatların içerdiği mallar, yazılı bir rüçhan belgesi ibraz edilmeden rüçhanlı mallar olarak kabul edilir:

  • Gönderinin bir özel şahıs tarafından bir özel şahsa gönderilmesi – Yani gönderen ticari işletme olamaz (Sadece Suriye’den gelen küçük gönderiler için gönderen ticari işletmeler de olabilir).
  • Malların toplam değerinin maksimum 500 Avro olması. Burada malların ihraç edildikleri ülkedeki satış fiyatı ölçüt teşkil eder.  
  • Ticari olmayan ithalatların söz konusu olması. Yani mallar alıcının kişisel kullanımı veya tüketimi için veya evde kullanması için gönderilmiştir ve ne özelliğinden ne de miktarından dolayı ticari nedenlerden dolayı ithalat yapıldığına dair bir izlenim uyanmamalıdır.
  • Rüçhanlı malların söz konusu olduğunun bildirilmesi ve bu bildirimin doğruluğu konusunda hiç şüphe bulunmaması. Bunun için sevkiyata konuyla ilgili bilgilerin veya belgelerin (örneğin, menşe ülkesi ile ilgili uygun bir kayıt ile birlikte gönderinin içeriğinin detaylı olarak belirtildiği CN22 / CN23 gümrük beyannamesi) eklenmesi gerekir. 

    Yalmans Amazon Avrupa Danışmalığı Hizmeti