fbpx

VAT Amazon’daki katma değer vergisi hizmetleri nelerdir?

Amazon’daki katma değer vergisi hizmetleri ile, Seller Central vasıtasıyla ülke başına yılda sadece 400 € karşılığında katma değer vergisi tescili,

katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi ve katma değer vergisini gönderme ile ilgili işlemleri neticelendirirsiniz.

Amazon bu hizmetler için vergi alanında hizmet veren muhtelif servis sağlayıcılar ile çalışmaktadır.

Bu ilk başta çok cazip geliyor, ama gerçekten öyle mi?

VAT Amazon’un KDV hizmeti bir aldatmaca mı?

Her şeyden önce siz hizmetten faydalanırken 7 Avrupa ülkesinin hepsi için katma değer vergisi açısından kayıt yaptırmak zorunda olduğunuzu açıkça bilmelisiniz.

Bu da yılda 7×400 Avro =2800 Avro demektir. Ayrıca buna servis sağlayıcının ek masrafları eklenecektir. Bu bazı durumlarda pahalıya gelebilir.

Sizin için bazı dezavantajları özetledik:

VAT Sorularınız olması halinde erişilebilirlik (Müşteri hizmetleri)

Lütfen katma değer vergisi hakkındaki sorularınız olması halinde Amazon vasıtasıyla hiç bir bilgi almayacağınıza dikkat edin.

Amazon muhtelif vergi acenteleri ile birlikte çalışmaktadır. Proses öncesinde ve proses sırasında çok sayıda sorunun ortaya çıkacağından emin olabilirsiniz.

Bu durumda bu vergi acentelerinin danışmanlık görüşmesi bazen 200 Avro’ya kadar çıkabilmektedir.

Çok fazla istek nedeniyle yavaşlık

Amazon’a göre KDV numarası alınması bazen 6 hafta kadar sürebilir. Bunun sebebi, proses zincirinin birbirine bağlı çok sayıda servis sağlayıcıyı

kapsaması ve verilerinizin oraya buraya gönderilmesidir.

Bir karşılaştırma yapılacak olursa, bizde katma değer vergisi için kayıt yaptırmak yaklaşık 5 ilâ 8 gün sürmektedir.

Ek hizmet

Örneğin, gümrük beyannamesi için geçerli bir EORI (ekonomik operatör kayıt tanımlama sistemi) numarasına sahip olmanız gerekmektedir.

Amazon KDV hizmetinde bu numara alınmamaktadır ve bu konuda ayrıca acentelere kayıt yaptırmak gerekir. Bunun masrafı yaklaşık 150 Avro’dur.

Bizde bu hizmet olağan bir şeydir ve bunun için ekstra ödeme yapılması gerekmez.

=Çoğu zaman online ticarette iadeler olur. Daha sonra ilgili vergi dairesine düzeltme beyannamesi verilebilmesi için,

muhasebede bu iadelerle ilgili düzeltme yapılması gerekir. Amazon  KDV hizmeti kapsamında bunun için de ek ödeme yapılması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili fiyatlar beyanname başına yaklaşık 149 Avro’dur.

Bizim hizmetimize bu işlem de dahildir ve ekstra ödeme yapılmasını gerektirmez.

Doğru fatura düzenleme

Fatura düzenlenirken birçok konuya dikkat edilmesi gerekir. Bu konuda riayet edilmesi gereken yönergeler vardır.

Burada maalesef Amazon KDV hizmeti kapsamında bir destek verilmemektedir.

Faturaların doğru düzenlenmesi konusunda size yardım ediyoruz ve Amazon fatura hizmeti için verilerinizi birlikte koruyoruz.

Çifte vergilendirme anlaşması

Amazon KDV hizmetinde çifte vergilendirme anlaşması ve iki ülkede de bu konuda fatura düzenlenmesi ile ilgili hiçbir bilgi bulunmamaktadır.

Hataların önüne geçmek için, birlikte yapacağımız bir görüşmede doğru davranış biçimini açıklıyoruz.

VAT Vergi kontrolünden kim sorumludur ve bu konuda kim yardımcı olur?

Lütfen bazen ilgili vergi dairesi tarafından bir vergi kontrolü yapıldığına dikkat edin. Bu konuda Amazon KDV servisinden yardım ve destek almanın ne kadar zor olduğunu siz de düşünebilirsiniz.

Sistem bunun için çok büyük ve kafa karıştırıcıdır.

Bu durumda sadece Türk müşterilere konsantre oluyoruz ve böylece sistemimize zarar vermemeye çalışıyoruz.

Ortağımız olan vergi danışmanlık bürosu böyle bir durumda baştan sona destek vermektedir.

VAT B2B satışlarında KDV kimlik numarası kontrol edilmemektedir

Fatura servisinin aktifleştirilmesiyle birlikte ürünleri Amazon’un B2B pazarında satma imkanı da mevcuttur.

Alıcılar doğrudan doğruya sizin profilinizde bir katma değer vergisi kimlik numarası kaydedebilirler; bu numara daha sonra otomatik olarak faturada görüntülenir.

Bu sistemde büyük bir zayıf nokta vardır:

Amazon bir alıcının KDV kimlik numarasını hiç bir zaman kontrol etmez!

Sınırötesi B2B satışlarında satış doğrudan doğruya net bedel üzerinden mahsup edilebilmektedir.

Her iki taraf için de bir avantaj. Satıcı işlemi topluluk içi bir teslimat olarak, alıcı ise kendi katma değer vergisi ön beyannamesinde topluluk içi satın alma olarak beyan edebilmektedir.

Ancak bunun ana şartı her iki tarafın da işlem sırasında depoda ve hedef ülkede geçerli bir katma değer vergisi numarasına sahip olmasıdır.

Amazon katma değer vergisi numarasının geçerli olup olmadığını veya ilgili şirkete ait olup olmadığını kontrol etmez. Aynı şekilde, Amazon net satın alma işlemi için yerel vergi numarasının yeterli olmasına izin vermektedir.

Her vergi numarasının ve katma değer vergisi kimlik numarasının işlem sırasında geçerli olup olmadığı manuel olarak kontrol edilmelidir. Herkese açık listelerin mevcut olmaması nedeniyle teoride de uygulamada da bu kontrolün yapılması mümkün değildir.

Bir vergi numarasının ve katma değer vergisi kimlik numarasının geçerli olmaması durumunda, satışı geriye dönük olarak değiştirme imkanı mevcut değildir („Fatura düzeltme yok“ başlıklı bölüme bakınız).

Tüccar için burada hesaplanamayan bir risk vardır. Bir B2B satışının topluluk içi hizmet ile ilgili gereklilikleri yerine getirmemesi durumunda, satış katma değer vergili bir B2C işlemi olarak beyan edilmelidir. Bunun anlamı: Tüccar almadığı katma değer vergisini öder.

Veri analizimiz bazında bakıldığında, yanlış uygulama yapılarak bütün satışların yaklaşık % 3 ilâ 5’i net B2B satışı olarak beyan edilmektedir. Yani bir vergi kontrolü yapıldığında satışların %5’inin düzeltilmesi ve katma değer vergisinin sonradan ödenmesi gerekmektedir.

Teslimat eşiklerinden zorunlu olarak feragat edilmesi

Esas itibariyle geçerli olan kural şudur: Aşağıda belirtilen durumlar dışında B2C  satışları ile ilgili satış vergisi her zaman depolamanın yapıldığı ülkede ödenmelidir:

Hedef ülkede teslimat eşiği aşılır (bir yıl içerisindeki toplam B2C satışı).

Teslimat eşikleri ile ilgili düzenlemeden isteğe bağlı olarak feragat edilir.

Bu durumlarda katma değer vergisi hedef ülkede ödenmelidir. İsteğe bağlı feragat katma değer vergisinin hedef ülkede depolamanın yapıldığı ülkedekinden daha düşük olması durumunda anlamlıdır.

Örneğin, Polonya (%23) ile Almanya (%19) arasında. Bunun tersi durumda, vergi oranı depolamanın yapıldığı ülkede hedef ülkedekinden daha düşük ise, eşikten feragat edilmesinin bir anmalı yoktur.

Örneğin Almanya (%19) ile İtalya (%22) arasında. Bu kuralın bilinçli olarak uygulanması sayesinde katma değer vergisinden tasarruf edilir.

Amazon fatura servisi prensipte bütün ülkelerde bir feragat yapılmasından yola çıkılarak hareket eder.

Bu da hedef ülkede vergi açısından kayıtlı olunması durumunda hedef ülkenin katma değer vergisinin otomatik olarak mahsup edileceği anlamına gelmektedir. Bu tasarım özgürlüğü açısından bir kayıp yaşanmasına yol açmaz.

Katma değer vergisi kimlik numarasını kaydettirme çerçevesinde teslimat eşiğinden feragat edeceğini bildirmeyi unutanlar, iki ülkenin de katma değer vergisi talep etme tehlikesi vardır.

Bu durum özellikle normalde teslimat eşiğinden feragat etme kuralının geriye dönük olarak uygulanamaması nedeniyle uygun olmayacaktır.

Kendinizi ikna edin

Lütfen muhtelif forumlarda Amazon KDV hizmeti konusunda yazılanları okuyun. Birçok kullanıcı çok mutsuz ve Amazon’un bu hizmetini kullandığı için pişman.

Kendi reklamımızı yapmak istemiyoruz, fakat bizden çok iyi fiyatlar karşılığında üst düzeyde profesyonel bir hizmet alacağınızdan emin olabilirsiniz.

Bizimle iletişime geçmenizden memnuniyet duyarız!